Informatie

Energie opwekken met zonnepanelen, hoe werkt het?

Zowel op een schuin als een plat dak is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. Bij een schuin dak worden de panelen geplaatst op een systeem wat aan de dakconstructie is geschroefd . Bij een plat dak ligt het paneel op een schuin frame zodat de ideale hellingshoek voor uw situatie kan worden bereikt. In Nederland geeft een hellingshoek van 36 graden het hoogste rendement. Maar ook bij een afwijkende hellingshoek leveren de zonnepanelen nog ruim voldoende rendement om aanzienlijk op uw energierekening te kunnen besparen.

Laat de zon maar schijnen!

Met zonnepanelen op het dak van uw huis kunt u dus zelf makkelijk energie opwekken. Men noemt deze zonnepaneel installaties ook wel PV-systemen, naar het Engelse begrip PhotoVoltaic energy. Het systeem maakt gebruik van de omzetting van licht naar elektrische energie.
Deze elektrische energie wordt door een omvormer omgezet van gelijk- naar wisselspanning  230 Volt 50 Hertz. Dit is de spanningssoort welke ons reguliere elektriciteitsnet levert. Via een kabel loopt deze energie naar de meterkast.

In de meterkast is via een teruglever-meter precies te volgen hoeveel energie de zonnepanelen hebben teruggeleverd. Aan de hand van de stand van deze meter kan dus precies aan uw energiemaatschappij worden doorgegeven hoeveel energie er is geleverd, en dus niet afgerekend hoeft te worden op de energierekening.
 Uw energiemaatschappij is krachtens de energie wet verplicht om mee te werken aan het salderen van de door u opgewekte energie tot 5000 KWh van de door u verbruikte energie.