Voor ondernemers is investeren in zonnepanelen nog aantrekkelijker dan voor particulieren. Bekijk ons rekenvoorbeeld zonnepanelen ondernemers en u begrijpt al snel waarom.

De investering voldoet aan de eisen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en kan daarmee voor een extra aftrekpost zorgen van 41,5% van het investeringsbedrag.
Indien u investeert in bedrijfsmiddelen in 2017 kunt u recht hebben op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), een extra aftrekpost van 28% van het investeringsbedrag bij een investering tussen € 2.301 en € 55.248. Bij investeringen tot aan € 306.931 geldt een procentueel lagere aftrekmogelijkheid.

rekenvoorbeeld zonnepanelen ondernemersU mag op zonnepanelen ook nog regulier afschrijven binnen de daarvoor geldende regels.
Een rekenvoorbeeld zonnepanelen ondernemers bij aanschaf in 2017. Elk jaar weer veranderen de fiscale regels en daarom kan de berekening er iets anders uit zien. Dat wilt niet zeggen dat investeren in zonnepanelen voor ondernemers niet interessant is anno 2017. In tegendeel, investeren in duurzame energie wordt alleen nog maar interessanter en nog meer gestimuleerd door de overheid.

Rekenvoorbeeld zonnepanelen ondernemers

De uitgangspunten voor de berekening:

  • Een investering in 32 zonnepanelen voor een plat dak kost u € 10.500 (ex. Btw)
  • Uw winst in 2017 is bijvoorbeeld € 75.000
  • U schrijft de zonnepanelen af in 20 jaar
  • Uw maximale investering in bedrijfsmiddelen is € 54.324
  • U drijft een inkomstenbelastingplichtige onderneming zoals een eenmanszaak of VOF
Uw fiscale voordeel over 2017 is als volgt opgebouwd:

KIA: 28% van € 10.500 € 2.940
EIA: 41,5% van € 10.500 € 4.375
Afschrijving: 5% van € 10.500 € 525 +
Totale aftrek van de winst in 2012 € 7.840
Fiscaal voordeel bij 52% belastingtarief € 4.076

Uw fiscale voordeel over 2018 en verder is als volgt opgebouwd:

Afschrijving: 5% van € 10.500 € 525
Totale aftrek van de winst € 525
Fiscaal voordeel bij 52% belastingtarief € 273

Bij een investering van € 10.500 en een belastingbesparing van € 4.076 bent u per saldo slechts € 6.424 kwijt. En wat krijgt u hier nu voor terug; Jaarlijks wekt u (op basis van gemiddelde opbrengstwaardes) 5.000 KWh stroom op voor eigen gebruik. Bij een KWh prijs van € 0,20 bespaart u dus € 1.000 per jaar. Omdat de door u opgewekte energie een besparing is op uw energierekening, wordt uw winst hoger en is belast met, in onze berekeningen, 52% inkomstenbelasting. De netto opbrengst is derhalve € 480 per jaar. Tel hier nog het jaarlijkse fiscale voordeel van € 273 bij op vanwege de afschrijving, en het jaarlijkse rendement is zelfs € 753.

Uw netto investering van € 6.424 heeft u hiermee binnen 8,5 jaar terugverdient, en zal vervolgens nog vele jaren winst opleveren. Eventuele (maar wel te verwachten) energieprijsstijgingen zijn hierbij zelfs nog buiten beschouwing gelaten.
Onze berekeningen beogen een indicatie te zijn van de fiscale mogelijkheden maar zijn geen fiscaal advies. Hiervoor adviseren wij u uw belastingadviseur te raadplegen.

Heeft u interesse en wilt u meer weten wat zonnepanelen voor u als ondernemer kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.