Informatie

Energie opwekken

Het vermogen van een pv-paneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dit is het piek vermogen van het zonnepanelen wat enkel behaald wordt onder ideale omstandigheden. Het piek vermogen zegt niets over de jaarlijkse opbrengst in KWh. Bepalend is niet het vermogen maar de lichtinval op het paneel. Een paneel met een laag vermogen wat pal in de zon ligt wekt meer energie op dan een sterk paneel in de schaduw. Om de werkelijke opbrengst van de zonnepanelen te berekenen maken we gebruik van een instralingsdiagram, en een vermogens rendement formule waarbij we weten dat een paneel geplaatst onder de ideale hellingshoek en in de juiste windrichting een factor 0,85 x zijn vermogen levert per jaar. Een paneel van 300 Wp levert dus 255 KWh/j gemiddeld.

Hoe meer zonlicht, des te meer energie vrijkomt in de zonnecellen en dus hoe hoger het rendement van de installatie. In de morgen, bij mist of bewolking zijn de opbrengsten weliswaar lager, maar ook dan wordt er nog steeds energie opgewekt. De opbrengst wordt niet alleen bepaald door de intensiteit van het licht. Ook de hellingshoek, temperatuur en oriëntatie van het paneel spelen een rol. Het lijkt onlogisch, maar zonnepanelen functioneren beter als het kouder is. Hoe lager de temperatuur, hoe hoger de elektriciteitsproductie. De ideale hellingshoek ligt tussen de 30 en 35 graden, en de beste windrichting voor de panelen is het zuiden.

Wanneer u niet zeker bent of zonnepanelen voor u wel rendabel zijn omdat de ideale omstandigheden niet gehaald kunnen worden laat ons dan eerst samen met u beoordelen of zonnepanelen voor u wel een geschikte keuze zijn.